تقویم تبلیغاتی سفارشی ، هدیه ای معنی دار

تقویم تبلیغاتی سفارشی ، هدیه ای معنی دار

گاهی اوقات برخی، از تقویم تبلیغاتی و سررسید به عنوان ابزارهای بازاریابی استفاده نمی كنند. اشتباه بزرگ! تقویم ها و سررسیدها، محصولات تبلیغاتی چند منظوره ای هستند كه نه تنها نام تجاری شما را تقویت میكنند، بلكه به شما اجازه می دهد تا خودتان را نیز ابراز و بیان كنید. آیا این موضوع را باور نمی كنید؟!

بیایید نگاهی به یك مزیت اصلی تقویم های تبلیغاتی داشته باشیم:

فكر می كنید مشتری شما چه واكنشی نشان دهد اگر برگه های چاپ شده ی تبلیغاتی به همراه اطلاعات شركت خود را به دست او بدهید؟ مسلما او بجز یك نگاه گذرا به آن كاغذها ، واكنش موثر دیگری نخواهد داشت. وقتی مشتریان با شما بعنوان یك متخصص كسب و كار مواجه هستند، انتظار ندارند كه تبلیغ و اطلاعات شركت شما را پشت برف پاك كن شیشه جلوی ماشینشان ببینند. حقیقتا این ها ابزار كارآمد و موثری برای نام تجاری شما نیستند.

حال همان مشتری را در نظر بگیرید كه به او یك تقویم رنگارنگ یا سالنامه ای كه دارای برنامه ریز روزانه است و اطلاعات شركت شما به همراه نام تجاریتان روی آن چاپ شده است بدهید. چه واكنشی نشان خواهد داد؟ واضح است كه تقویم های تبلیغاتی، اهداف بیشتری نسبت به آگهی های تبلیغاتی دارند. سررسیدهای تبلیغاتی، نه تنها آگهی تبلیغاتی نام تجاری شما هستند بلكه هدیه ای خاص به شمار می آیند كه بیشتر احتمال دارد مشتریان شما در طولانی مدت آنها را حفظ كنند و نگه دارند.  خود شما اگر یك تقویم تبلیغاتی یا سررسید از یك سازمان دریافت كنید با آن چه می كنید؟ مسلما آن را یا در دفتر كار خود آویزان میكنید یا آن را در كیفتان میگذارید؛ به ویژه اگر طراحی آن خاص باشد . و احتمالا هر زمان كه قرار ملاقاتی داشته باشید به آن رجوع میكنید و از آن استفاده می كنید. می توان گفت یك تقویم تیلیغاتی ایزاریست كه مشتری شما، هر روز با آن سر و كار دارد و در نتیجه هر روز با نام تجاری شما روبرو خواهد شد و با یك سال نگاه كردن به آن، نام تجاری شما را تا مدت ها از یاد نخواهد برد.

و این ما را به نقطه ی بعدی سوق می دهد: برندسازی!


چاپ   ایمیل