داشتن سررسيد برای چه كسانی واجب است؟

داشتن سررسيد برای چه كسانی واجب است؟

جمعه شب است و هفته پایان یافته است و شما شروع میكنید به فكر كردن و برنامه ریزی برای آنچه در هفته آینده میخواهید انجام دهید.

روز یكشنبه ، در مدرسه ی پسرتان جلسه اولیا و مربیان است و حضور شما آنجا الزامی است. از طرفی همان روز در محل كارتان میبایست در جلسه ی مهمی شركت كنید. روز دوشنبه قرار است با همكاران خود در یك سمینار حرفه ای شركت كنید و به دختر كوچكتان قول داده اید كه در همان روز دوشنبه او را در كلاس موسیقی اش همراهی كنید و آخر هفته نیز عروسی برادرتان است و ...

اینجاست كه باید نفس عمیقی بكشید و از سررسید یا تقویم خود استفاده كنید.

داشتن یك تقویم یا سررسید برای نوشتن همه ی برنامه ها، به شما كمك خواهد كرد در زندگی شخصی، كاری یا علمی خود ازمزایای زیادی بهره مند شوید . موارد زیر را در ذهن داشته باشید:

داشتن تقویم، برنامه ریزی برای داشتن زمان مطالعه

با نوشتن برنامه ها در سررسید خود و بررسی آن، ممكن است تعجب كنید كه زمان مطالعه دارید! داشتن تقویم به شما كمك میكند كه زمان های آزاد خود را پیدا كنید و حتی جهت داشتن یك دوره آموزشی تخصصی برای آنها برنامه ریزی كنید. حتی میتوانید برای خود دوره های مطالعاتی كوچك و مستمر را در نظر بگیرید و خود را از نداشتن زمان برای دوره های طولانی آموزشی رهایی دهید. بهانه ی اكثر مردم برای مطالعه نكردن، درگیری های زیاد كاری و نداشتن زمان است. شما با برنامه ریزی و یادداشت همه ی برنامه ها و رویدادها در سررسید خود، این زمان را برای خود ایجاد خواهید كرد.

داشتن تقویم، رسیدن به برنامه ها در زمان آن

گاهی دانشجویان بعد از دریافت برنامه ی امتحانات خود، فكر میكنند كه زمان زیادی دارند و وسوسه می شوند تا قبل از آن به كارها و تفریحات دیگری بپردازند. با این حال اگر شما برای آنها برنامه ریزی كنید و آنها را روی كاغذ بیاورید، ممكن است امتحانات از آنچه فكر میكنید به شما نزدیكتر باشند!

داشتن یك تقویم یا سررسید بروز و نوشتن  دقیق همه تكالیف و امتحانات و پروژه ها و قرار ملاقات ها ، به شما یاد آوری میكند  كه چه نیازهایی دارید و برای هر كدام از آنها چقدر زمان دارید و به جای غرق شدن در چك لیست های طولانی كه در ذهن شماست، به شما كمك میكند از آنچه باید انجام دهید، آگاه باشد و در زمان مشخص برای آن گام بردارید و همه ی امور را به سرانجام برسانید.

داشتن تقویم، خانواده را مطلع میكند.

اگر والدین هستید یا یك كارمند پركار، داشتن یك سررسید و یادداشت برنامه ها، به خانواده شما اجازه میدهد كه در مواقعی كه شما در دسترس نیستید، از برنامه شما مطلع باشند.

داشتن تقویم، جلوگیری از بروز اضطراب

داشتن همه ی قرار ملاقات ها و جلسات و برنامه ها با تمام جزییات در سر بدون آنكه آن را بنویسید، میزان استرس شما را در متعادل سازی همه ی جوانب زندگی افزایش می دهد.

ضبط تاریخ ها، یادآورهای كار و رویدادهای خاص در یك تقویم به شما امكان آن را میدهد تا شانس فراموش كردن هر برنامه ای را كاهش دهید زیرا همه ی جزییات در یك تقویم كه اغلب آن را میبینید، نوشته شده است.

داشتن تقویم، دسترسی سریع به زمان بندی ها

بسیار باعث تاسف است كه شما به برنامه ی تفریحی دعوت شوید و پس از آنكه دعوت را قبول كردید، متوجه شوید كه در آن زمان تعهد دیگری دارید.

داشتن یك سررسید یا تقویم به شما اجازه میدهد به سرعت بررسی كنید در چه زمانی آزاد هستید و چه زمان هایی تعهدات مهمی دارید. و اینگونه همه چیز برای شما ساده تر و خوشایندتر خواهد بود.


چاپ   ایمیل