چرا باید در سال 1398 از یک تقویم استفاده کنیم؟

چرا باید در سال 1398 از یک تقویم استفاده کنیم؟

یكی از بزرگترین اشتباهاتی كه معمولا اكثر مردم مرتكب می شوند این است كه سعی می كنند همه ی برنامه های خود را در سرشان نگه دارند. خیلی زود مغزشان پر از تاریخ ها و جزییات می شود و نمی توانند همه چیز را مستقیما نگه داشته و به یاد آورند و در نتیجه برخی ملاقات ها، تاریخ های مهم را فراموش می كنند.

وقت آن است كه همه چیز را از سرمان، به روی یك تقویم منتقل كنیم.

 

تقویم، جلوگیری از اضافه بار اطلاعات

مغز ما برای آن طراحی نشده است كه به دنبال تمامی قرار ملاقات ها و مهلت ها و تعهدات ما باشد. مغز تنها قادر است كلیات مسائل مهم روانی را با اندكی جزییات به خاطر آورده و پردازش كند و از پس جزییات زمانی داده ها، در دراز مدت بر نخواهد آمد. همچنین نگه داشتن اطلاعات زیاد مربوط به برنامه ها و زمانبندی آنها در مغز، باعث ایجاد اضطراب خواهد شد و آشفتگی ذهنی ما را افزایش خواهد داد و در نتیجه كارایی آن را كاهش میدهد.

تقویم،  ابزار بزرگ برنامه ریزی است

تقویم علاوه بر اینکه مکان مهمی برای نگه داشتن تاریخ و اطلاعات مهم است، همچنین می تواند یک ابزار برنامه ریزی عالی باشد. قبل از اینکه برنامه خود را برای یك  روز یا یك هفته انجام دهید، می بایست تقویم خود را با توجه به تمام تعهدات بررسی کنید.

اگر یك روز كاری خلوت داشته باشید، با نگاه به تقویم خود میتوانید برای انجام كارهای مهم دیگری در آن روز برنامه ریزی كنید و از روزتان بهترین استفاده را داشته باشید و اگر یك روز كاری بسیار شلوغ پیش روی شما باشد، با بررسی تقویم خود ، ضمن مرتب بودن ذهنتان، می توانید بهترین برنامه ریزی را برای همه ی آن كارها انجام دهید.

تقویم، كمك به اولویت بندی

انتقال كارها و برنامه ها از سر، به تقویم باعث می شود كه آنها اولویت بندی شوند. . هنگامی که شما دو کار یا فعالیت را در سر خود نگه دارید، مغز شما به آنها ارزش برابر می دهد. هر چه به تعداد برنامه ها و فهرست كارهایتان افزوده شود، تفكییك میزان اهمیت هر یك از آنها در ذهن سخت تر خواهد شد. تنها زمانی كه فهرست همه ی كارهای خود را روی كاغذ بیاورید، آنگاه  شما قادر به اولویت بندی آنها خواهید بود.

هنگامی که تمام تعهدات خود را در یک تقویم حفظ می کنید، قبل از انجام یک قرار ملاقات، پروژه یا کار جدید، می توانید به سرعت و به راحتی با بررسی تقویم خود، قضاوت کنید که چقدر زمان دارید و تعیین می کنید کدام تعهدات شما باید حفظ شود و با كدام فعالیت ها نباید موافقت کرد.

با استفاده از یك تقویم، به اولویت بندی و برنامه ریزی جنبه های مهم زندگی خود كمك می كنید. اولویت بندی كارها، به شما این امكان را می دهد كه  زمان را برای آنچه برای شما مهم است و در كامل شدن زندگی شما موثر است، به حداكثر برسانید. این عادت به شما كمك خواهد كرد آرامش بیشتری را در زندگی كاری و شخصی خود تجرببه كنید و اولین گام و البته بزرگترین گام به سعادت سازمانی خواهد بود.

 

 


چاپ   ایمیل